คุณเป็นพ่อแบบไหน

คุณรู้สึกว่าคุณเป็นพ่อแบบไหนคุณเข้าใจถึงการศึกษาและเป้าหมายที่คุณตั้งไว้

การทดสอบ

คุณเป็นพ่อแม่ที่ดีหรือไม่? คุณทำทุกอย่างถูกต้องในการเลี้ยงลูกน้อยของคุณหรือไม่? การทดสอบที่น่าสนใจจะช่วยให้คุณตอบคำถามเหล่านี้รู้จักตัวเองในฐานะพ่อแม่ทำให้คุณคิดลึกมากขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในอนาคต

เช่นเดียวกันกับบุตรหลานของคุณ: คุณประเมินค่าความสามารถและการพัฒนาที่สูงเกินไปหรือไม่ คุณรู้จักพวกเขาได้ดีแค่ไหน? ทุกด้านที่ซ่อนไว้มากที่สุดของบุคลิกภาพเล็ก ๆ จะช่วยในการเรียนรู้การทดสอบที่เรียบง่ายและสงบเสงี่ยมสำหรับคนสุดท้องซึ่งพวกเขาจะผ่านไปด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

ในเว็บไซต์ในส่วน "การทดสอบสำหรับเด็กและผู้ปกครอง" คุณจะพบกับแบบสอบถามที่น่าสนใจมากที่สุดโดยมีรายละเอียดของผลการวิจัยที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้:

  • คุณเป็นพ่อแม่ที่ดีหรือไม่?
  • ด้านบวกและด้านลบของความสัมพันธ์ของคุณกับลูกของคุณ
  • ลักษณะของบุตรหลานของท่าน
  • ความโน้มเอียงพรสวรรค์และความสนใจของเขา
  • ปัญหาทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ในครอบครัว
  • และอื่น ๆ อีกมากมาย

เพื่อที่จะทราบว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเป็นพ่อแม่หรือไม่ในเวลาที่จะได้เห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่โอกาสและในบางกรณีปัญหาในบุตรหลานของคุณคุณต้องค้นหาความช่วยเหลือจากการทดสอบทางจิตวิทยาสำหรับเด็กและผู้ใหญ่เป็นครั้งคราว

บทความใหม่
ปฏิทินการตั้งครรภ์
ตาราง
ความสูงและน้ำหนัก
ปฏิทิน
การฉีดวัคซีน
ชั้นบน